Maciej Widomski - aranżacja zieleni - projektowanie ogrodów

Zadzwoń i umów się na darmowe spotkanie.

+48 721 194 983

koncepcja projektowa - wizualizacje 3D - projekt ogrodu - wytyczne projektowe - nadzór autorski

 

REALIZACJA PROJEKTÓW - https://www.ogrodomania.info.pl

Copywright;

Wszelkie prawa co do treści PUBLIKOWANYCH na stronie ORAZ układu rozmieszczenia na niej elementów zastrzeżone, w szczególności w odniesieniu do branż ogrodniczych i projektowych;Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. KOPIOWANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE TREŚCI BEZ ZGODY AUTORA - OGRODY_BUDDY- ZABRONIONE. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność (OGRODY BUDDY) i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody WŁAŚCICIELA (Ogrody Buddy). Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Maciej Widomski

ogrody buddy

oferta projektowa

aby każdy mógł sobie pozwolić na wyjątkowy ogród

każdy projekt wyceniany jest indywidualnie po zapoznaniu się z danym miejscem, na podstawie wybranego wariantu 

zobacz jak wygląda nasza współpraca w praktyce i poznaj korzyści jakie niesie projekt ogrodu

Dodatkowe usługi:

- nadzór autorski podczas realizacji projektu
- inwentaryzacje i pomiary terenowe
- udział w rozstawianiu roślin w ogrodzie przed nasadzeniami (darmowo przy wyborze wariantu 3)
- rewaloryzacja założeń pałacowo-parkowych
- projekty elementów małej architektury

wariant 2
wariant 1
wariant 3

- projekt koncepcyjny - koncepcyjny rysunek ogrodu na przygotowanym podkładzie z objaśnieniami oraz wyrysowanym układem funkcjonalno-przestrzennym

- poprawka do koncepcji - korekty, zmiany, uwagi od inwestora 

- PZT - plan zagospodarowania terenu - projekt wykonawczy z naniesionymi wszystkimi projektowanymi elementami, roślinnością, doborem materiałów oraz objaśnieniami 

- plansza wymiarowa

- plansza materiałowa - plansza wyszczególniająca wszystkie projektowane materiały wraz z ich obmiarem ilościowym

- tabela gatunkowa roślin

- wariant numer 1 oraz:

- wizualizacje 3D - pięć wizualizacji przedstawiających koncepcję projektową w formie trójwymiarowych grafik, rysunków lub kolarzy

- tabela materiałowa - zestawienie ilościowe materiałów w formie przejrzystej tabeli


NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA OPCJA

NAJBARDZIEJ SZCZEGÓŁOWA OPCJA

- wariant numer 2 oraz:

 - plansze przekrojowe - rysunki pokazujące przekroje terenowe, budowę nawierzchni lub konstrukcje złożonych elementów zawartych w projekcie

- detale architektoniczne - schematy połączeń elementów architektonicznych, nawierzchni lub innych projektowanych elementów

- pomoc przy rozstawianiu roślin w ogrodzie przed nasadzeniami


Przebieg współpracy

Korzyści z projektu

FACEBOOK

INSTAGRAM