Kult przodków

 

Właściwie u podstaw każdej kultury istniejącej na świecie, leżą tradycje oparte na ścisłych relacjach świata zmarłych ze światem żywych - Yin i Yang. Choć w dzisiejszym, szczególnie europejskim, nowoczesnym społeczeństwie, zagubiliśmy pierwotne znaczenia pewnych obrzędów, to nadal są one kultywowane w postaci różnych świąt czy ceremonii. W Chinach kult przodków był i nadal jest czymś niezwykle istotnym, dlatego nie dziwi fakt, iż pierwotnie Feng Shui było stosowane właśnie do tego, aby zapewnić jak najkorzystniejsze warunki pochówku zmarłym, aby Ci, mogli opiekować się swoimi potomkami z 'tamtego świata'. 

 

Grobowe Feng Shui

 

Rola starszyzny we współczesnym świecie została mocno zdewaluowana, co jest ogromną tragedią odciskającą silne piętno na całym społeczeństwie, co widać szczególnie wyraźnie na przykładzie młodszych pokoleń. Brak wzorców, oraz ignorancja, sprawiają, że zaczynamy się gubić, a jednocześnie wierzymy, że wiemy lepiej niż Ci, którzy żyli tutaj przed nami. Zadaniem grobowego Feng Shui, było zarówno dokonanie najbardziej korzystnego wyboru miejsca, z którego przodkowie będą mogli sprawować opiekę nad swoimi żyjącymi krewnymi, jak również pomoc zmarłym w przedostaniu się z wymiaru pośredniego do wyższych światów. A zatem nie bez znaczenia było usytuowanie grobu, skierowanie go względem stron świata, zapewnienie odpowiedniego otoczenia oraz oczywiście jego kształt. 

 

Zrozumieć 

 

Jeżeli ktoś wierzy w to, że śmierć jest końcem, wówczas prawdopodobnie znacznie trudniej będzie mu zrozumieć sens tego typu praktyk, a tym samym również Feng Shui może mu się jawić jako coś oderwanego od świata logiki, w którym prawdopodobnie myśli, iż przebywa. Jeżeli natomiast, ktoś przyjmie pogląd, iż człowiek wraz z upływem czasu, nie tylko nie traci na znaczeniu, a wręcz nabiera go coraz więcej, a sama śmierć jest jedynie symbolicznym początkiem czegoś nowego, wówczas zrozumie, że przodkowie wymagają najlepszego traktowania, dlatego w tym celu używano najlepszych technik - Feng Shui. 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat - napisz(ogrodybuddy@gmail.com).

Jeżeli masz własną perspektywę odnośnie tej kwestii - tym bardziej napisz - chętnie ją poznam.

 

Miej dziś dobry dzień.

 

 

                                                                                                                                                                                   Maciej.

 

Początki Feng Shui - Grobowe Feng Shui

17 października 2021
Właściwie u podstaw każdej kultury istniejącej na świecie, leżą tradycje oparte na ścisłych relacjach świata zmarłych ze światem żywych - Yin i Yang. Choć w dzisiejszym, szczególnie europejskim, nowoczesnym społeczeństwie, zagubiliśmy pierwotne znaczenia pewnych obrzędów, to nadal są one kultywowane w postaci różnych świąt czy ceremonii. W Chinach kult przodków był i nadal jest czymś niezwykle istotnym, dlatego nie dziwi fakt, iż pierwotnie Feng Shui było stosowane właśnie do tego, aby zapewnić jak najkorzystniejsze warunki pochówku zmarłym, aby Ci, mogli opiekować się swoimi potomkami z 'tamtego świata'. 

Maciej Widomski

                   ogrody buddy