DLACZEGO WARTO WYKONAĆ PROJEKT OGRODU?

 

 

- Jedną z kluczowych dla wielu osób zalet jest ta, że projekt pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze, podczas wykonywania prac związanych z aranżacją zieleni

- Na podstawie projektu w łatwy i przejrzysty sposób można zaplanować kolejność i zakres robót, obliczyć dokładną ilość potrzebnych materiałów, czy chociażby wykazać stosunek powierzchni biologicznie czynnych względem kubatury zabudowań. 

- Projekt służy do uporządkowania przestrzeni, zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i estetycznym - w pełni wykorzystujemy potencjał terenu, który mamy do zagospodarowania, bez pozostawiania 'pustych miejsc' i nieodwiedzanych zakamarków.......

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego dlaczego warto zdecydować się na projekt sprawdź artykuł poświęcony temu zagadnieniu na BLOGU.

 

 

 

CO ZAWIERA PROJEKT?

 

Aby zapewnić możliwość uzyskania wyjątkowego projektu większej liczbie osób proponuję 3 warianty usługi projektowej:

 

1. WERSJA KONCEPCYJNA:

 

- omówienie założeń projektowych

- stworzenie koncepcji projektowej ogrodu - wyrysowany plan przestrzeni z podziałem na strefy funkcjonalne, układ komunikacyjny, nawierzchnie, bez podawania szczegółowych materiałów oraz schemat nasadzeń roślinności bez konkretnego doboru gatunkowego(podział na drzewa/krzewy/trawy/etc.).

 

 

Ta wersja przeznaczona jest dla osób, które potrzebują jedynie stworzenia idei dla swojego ogrodu, uporządkowania układu funkcjonalno-komunikacyjnego na planie, natomiast kwestię dopracowania całości - doboru materiałów, roślinności, oświetlenia, małej architektury, etc. chcą wykonać samodzielnie.

 

 

2. WERSJA WYKONAWCZA:

 

- omówienie założeń projektowych

- stworzenie koncepcji projektowej ogrodu - wersja koncepcyjna

- szczegółowy projekt ogrodu na bazie koncepcji - wyrysowany plan ogrodu ze szczegółowym zaznaczeniem wszystkich projektowanych elementów

- plansza z wymiarowaniem  - rysunek z zaznaczonymi wymiarami elementów takich jak ścieżki, podjazdy, trawniki, rabaty oraz inne obiekty konieczne do tego aby można było wykonać dany projekt w terenie

-  plansza z materiałami - plansza zawierająca szczegółowe informacje dotyczące projektowanych materiałów ścieżek, rabat, obrzeży, tarasów, etc. z zaznaczeniem ich na planie. Plansza zawiera informacje na temat kolorystyki, surowca, wymiarów oraz powierzchni jaką poszczególny materiał zajmuje

- plansza z doborem gatunkowym - czytelny plan pokazujący dokładne rozmieszczenie roślin oraz numerację wraz z doborem gatunkowym i nazwami

- tabelę gatunkową - zestawienie projektowanej roślinności wraz z podaną ilością poszczególnych gatunków w projekcie

 

 

Ta wersja pozwala na wykonanie projektu w terenie przez firmę specjalizującą się w tego typu pracach, a także umożliwia wykonanie kosztorysu materiałów niezbędnych do realizacji.

 

3. PEŁNA WERSJA PROJEKTOWA:

 

- omówienie założeń projektowych

- stworzenie koncepcji projektowej ogrodu - wersja koncepcyjna

- wszystkie elementy projektu wykonawczego

- wizualizacje 3D - 4 ujęcia projektowanej przestrzeni ogrodu mające na celu pokazanie rozwiązań zaproponowanych w projekcie

- wytyczne do pielęgnacji projektowanej roślinności - opisy dotyczące poszczególnych roślin odnośnie zabiegów jakie należy wykonywać aby utrzymywać w optymalnej kondycji roślinność w ogrodzie

- kosztorys projektowanych materiałów oraz roślinności - przybliżone zestawienie kosztów poszczególnych materiałów oraz zestawienie zbiorcze na podstawie cen rynkowych

- plansza z oświetleniem - plansza prezentująca kolorystyczny schemat oświetlenie ogrodu wraz z doborem konkretnych elementów oświetleniowych

- rysunki techniczne/detale projektowe/przekroje pokazujące pewne rozwiązania projektowe - nie są to projekty techniczne konkretnych elementów architektonicznych np. szczegółowy projekt altany lub tarasu

 

 

Kompletny projekt ogrodu służący zarówno do realizacji w terenie jak i do lepszego zobrazowania rozwiązań projektowych na etapie projektowania, zawierający dużą ilość szczegółowych informacji, które mogą posłużyć do wdrożenia indywidualnych rozwiązań i lepszego zaplanowania kosztów.

 

ILE KOSZTUJE WYKONANIE PROJEKTU OGRODU?

 

Cena projektu zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wielkości projektowanego terenu, ukształtowania powierzchni, zabudowy występującej w danym miejscu(budynki, roślinność) oraz zakresu projektowego. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie natomiast ceny orientacyjne wyglądają następująco:

 

- WARIANT NUMER 1 - WERSJA KONCEPCYJNA: 500-1700zł

- WARIANT NUMER 2 - WERSJA WYKONAWCZA: 2000-5000zł

- WARINAT NUMER 3 - PEŁNA WERSJA - 4000-15000zł

 

W celu uzyskania dokładnych informacji oraz wstępnej darmowej wyceny skontaktuj się ze mną. 

 

Jeżeli szukasz kogoś, kto stworzy dla Ciebie wyjątkowe, energetyczne i pełne życia miejsce - zadzwoń lub napisz.

 

Miej dziś wspaniały dzień.

 

 

 

 

 

Projekt ogrodu

21 lutego 2021
Projektowanie ogrodów z perspektywy architekta krajobrazu. Poznaj moje podejście do tego tematu, moją filozofię życia oraz intencje jakimi kieruję się w procesie projektowania. Szukasz ogrodu? Napisz